0506 951 00 72
editor@bircocukbirkalem.com

Hakkımızda

“Geleceğin yazarlarının konaklama yeri”

Bir Çocuk Bir Kalem, 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nin bünyesinde “Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü” olarak kurulan 2015 yılında dernekleşip “Bir Çocuk Bir Umut” adını alan kurumun bünyesine bağlıdır.

İlk fikir, derneğin Anadolu’da yaptığı projelerde çocuklarla yazılan hikâyelerin paylaşılması amacını taşır. Bu hikâyelerde birçok yetişkinin hayal dahi edemeyeceği müthiş kurgular ortaya çıkmıştır. Öte yandan çocuklarla yapılan mektuplaşma etkinliğinde ve bire bir sohbetlerde kimi öğrencilerin yazmaya meraklı oldukları gözlemlenmiştir. Bundan dolayı site kapılarını edebiyata gönül vermiş tüm çocuklara açmıştır. Mektup olsun, mail olsun, isterlerse güvercin olsun; istedikleri yolla bize gönderdikleri yazıları hiçbir seçim olmaksızın yayımlayacağız.

Amacımız, toplum olarak özgüvenlerini yıprattığımız bu çocukların bir şeyler yapabildiğini herkese göstermek. Onların hayal dünyasının kapılarını tüm dünyaya açmak… Onların da birer birey olduğunu kendilerine ve herkese kanıtlamak… Her çocuk başarabilir. Yeter ki biz onlara uygun ortamı oluşturalım.

Biz o kadar eminiz ki bu site sayesinde geleceğin birçok yazarı, birçok düşünürü kendinin farkına varacak ve bu yolda kendini geliştirecek.

Bir Çocuk Bir Kalem
 “Geleceğin yazarlarının konaklama yeri”